Menu:

Druhy jazykových kurzů

Pokud se v dnešní době člověk rozhodne studovat cizí jazyk, většinou volí angličtinu vzhledem k tomu, že je základním mezinárodním dorozumívacím prostředkem lidí z celého světa. Lidé všech věkových kategorií neváhají a zapisují se do veřejných docházkových kurzů jazykových škol s cílem naučit se v tomto jazyce komunikovat.

Pohnutky ke studiu mohou být různé. Studenti se nejčastěji učí anglický jazyk z toho důvodu, aby rozuměli anglickým filmům a seriálům nebo angličtinu považují jako nutný předpoklad pro získání vhodné práce. Někdo naopak touží cestovat a dorozumět se na svých cestách, jiný tento jazyk potřebuje k vykonávání své práce. Mnoho zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům firemní jazykové kurzy v rámci benefitního programu. Kurzy mohou být plně hrazené společností nebo se na nich zaměstnanci částečně finančně podílejí, což zvyšuje i jejich motivaci ke studiu.

Ve společnosti tradičně převládá názor, že čím dříve se dítě začne angličtinu učit, tím lépe ji bude později ovládat. Mnozí rodiče proto přihlašují své ratolesti do školek s jazykovými kroužky nebo přímo volí školky anglické. Jakmile dítě začne chodit na základní školu, rodič neváhá a zapíše ho do některého z jazykových kurzů. Jazykové školy ve větších městech jsou obecně kvalitnější. Při výběru vám určitě napoví doporučení vašich známých nebo recenze uvedené na internetu. Pokud zkusíte zadat například jazyková škola Brno, na stránce se vám objeví celý seznam těchto vzdělávacích institucí. Potom už záleží jen na vašich preferencích ve výběru.

Kromě kurzů obecné angličtiny nabízí jazykové školy i výuku obchodního či specifického anglického jazyka, mezi kterou patří kurzy právnické, finanční nebo lékařské angličtiny. V nabídce dále naleznete výuku zaměřenou na překlady a tlumočení, přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky nebo kurzy pomaturitního studia.

13. 06. 2012