Menu:

Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy patří mezi oblíbené formy rozšiřování znalostí a dovedností pracovníků z různých oborů. Řadí se k nim jazykové kurzy i kurzy určené lidem pracujícím v oblasti školství nebo sociálních služeb. Lidé se do nich přihlašují buď z vlastního rozhodnutí nebo jim jsou nabídnuty zaměstnavatelem, a to jak ve velkých, tak menších městech.

Jazykové kurzy Žďár nad Sázavou pořádané vzdělávacím centrem Seduca například nabízí lekce angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny a ruštiny. Kurzy probíhají od pondělí do pátku ve večerních hodinách a některé lekce se pořádají i v sobotu dopoledne. Studium probíhá pravidelně 90 minut jednou týdně a skupiny čítají maximálně 6 studentů, což je pro účastníky z pohledu vzdělávání velice přínosné. Výuka je intenzivnější a přímo zaměřena na individuální potřeby studentů. Kromě klasických lekcí obecného jazyka jsou v nabídce i další specializované hodiny jako například angličtina k maturitním zkouškám nebo konverzace ve francouzštině. Kurzy jsou odstupňovány dle jazykových úrovních, najdete tedy kurzy pro začátečníky až pokročilé.

Pedagogické minimum je určeno všem zájemcům, kteří se chtějí stát instruktory odborného výcviku. Kurz je akreditován MŠMT a jeho obsahem jsou základy pedagogiky, obecné didaktiky a psychologie či komunikace se žákem a příprava a organizace vyučování. Základním požadavkem na uchazeče je dokončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Kurz pro pracovníky v sociálních službách se řadí mezi rekvalifikační vzdělávání. Kurz je akreditován MPSV a účastníci mohou po jeho absolvování pracovat v sociálních službách. Lidé se během seminářů dozví důležité poznatky a informace z oblasti psychologie, komunikace a etiky a zaměří se na metody sociální práce. Z praktických věcí získají vhled do základů péče o nemocné, problematiky zdravotního postižení, prevence týrání a zneužívání osob a podobně.

Vzdělávací akce jsou ideálním způsobem ke zvýšení kvalifikace a získání lepšího pracovního uplatnění na trhu práce. Jsou vyhledávány všemi věkovými kategoriemi a konají se ve větších i menších městech. Patříte-li mezi ty, co si chtějí rozšířit své obzory, neváhejte a do některého kurzu se zapište.

30. 10. 2012