Menu:

Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků patří mezi jeden z nejrozšířenějších druhů vzdělávání. Angličtinu se děti často učí už v předškolních zařízeních, jako jsou školky nebo dětské kluby, a alespoň jeden cizí jazyk si osvojují obvykle již od první třídy základní školy. Na mnohých středních školách je do kurikula zahrnut i druhý cizí jazyk a studium je tak dále rozšířeno.

Nejběžnější typ výuky bezpochyby tvoří kurzy angličtiny. Hodně lidí navštěvuje docházkové či firemní jazykové kurzy nebo si platí soukromé lekce s lektorem. Angličtina je celosvětovým úředním jazykem, což klade i zvýšené požadavky firem na jazykovou úroveň svých zaměstnanců. Zaměstnanci mohou v rámci benefitů nebo příspěvků na vzdělání využívat množnosti studia a neustále své znalosti prohlubovat, ať už z vlastních pohnutek nebo z jiných důvodů. Aby své studium podpořili, používají i jazykové portály, na kterých nacházejí studijní materiály k procvičení daného jazyka.

Angličtina online obsahuje gramatická cvičení, aktivity na procvičení slovní zásoby, anglický překladač i poslechová cvičení a aktivity zaměřené na anglickou výslovnost. Jednotlivé materiály jsou rozděleny do modulů a dle obtížnosti jsou určeny začátečníkům až pokročilým studentům. Jazykový portál také obsahuje faktické informace týkající se anglicky mluvících zemí.   

Pro žáky prvního stupně základních škol je určena angličtina pro děti. Zde děti naleznou různé jazykové hry, online videa, básničky či říkanky. Pracovní listy mohou vyplňovat samostatně nebo s pomocí rodičů, hlavním cílem však je, aby byly v kontaktu s jazykem a měly možnost si k němu vytvořit pozitivní vztah. Ideálním prostředkem k procvičování angličtiny je obrázkový anglicko český slovník. Barevné a zajímavé obrázky upoutávají pozornost dětí a motivují je k tomu, aby si slovíčka rychleji zapamatovaly.

22. 08. 2012